172 bất động sản để bán ở Việt Nam

Vista Verde Đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Giá 4.320.000.000 ₫
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất cơ bản
 • 1.291,67 Foot Vuông (120,00 Mét Vuông)
HCMC Residential Sales Dept. 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Vista Verde Đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Giá 3.136.000.000 ₫
 • 2 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất cơ bản
 • 1.054,86 Foot Vuông (98,00 Mét Vuông)
HCMC Residential Sales Dept. 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Vista Verde Đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Giá 7.128.000.000 ₫
 • 4 phòng ngủ
 • 3 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất cơ bản
 • 2.131,26 Foot Vuông (198,00 Mét Vuông)
HCMC Residential Sales Dept. 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Vista Verde Đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Giá 6.336.000.000 ₫
 • 4 phòng ngủ
 • 4 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất cơ bản
 • 2.131,26 Foot Vuông (198,00 Mét Vuông)
HCMC Residential Sales Dept. 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Vista Verde Đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Giá 4.824.000.000 ₫
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất cơ bản
 • 1.442,36 Foot Vuông (134,00 Mét Vuông)
HCMC Residential Sales Dept. 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Vista Verde Đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Giá 3.528.000.000 ₫
 • 2 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất cơ bản
 • 1.054,86 Foot Vuông (98,00 Mét Vuông)
HCMC Residential Sales Dept. 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Vista Verde Đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Giá 5.856.000.000 ₫
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất cơ bản
 • 1.969,80 Foot Vuông (183,00 Mét Vuông)
HCMC Residential Sales Dept. 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Vista Verde Đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Giá 2.400.000.000 ₫
 • 1 phòng ngủ
 • 1 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 645,83 Foot Vuông (60,00 Mét Vuông)
HCMC Residential Sales Dept. 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Vista Verde Đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Giá 2.240.000.000 ₫
 • 1 phòng ngủ
 • 1 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 645,83 Foot Vuông (60,00 Mét Vuông)
HCMC Residential Sales Dept. 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Vista Verde Đường Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Giá 2.400.000.000 ₫
 • 1 phòng ngủ
 • 1 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 645,83 Foot Vuông (60,00 Mét Vuông)
HCMC Residential Sales Dept. 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Feliz en Vista - Tòa Altaz Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Giá 5.432.520.000 ₫
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Không có nội thất
 • 1.270,14 Foot Vuông (118,00 Mét Vuông)
HCMC Residential Sales Dept. 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Feliz en Vista - Altaz Tower Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Giá 7.797.888.000 ₫
 • 4 phòng ngủ
 • 3 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Không có nội thất
 • 1.754,52 Foot Vuông (163,00 Mét Vuông)
HCMC Residential Sales Dept. 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Melia Ho Tram at The Hamptons Hồ Tràm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Giá $1,400,000 (31.778.600.000 ₫)
 • 4 phòng ngủ
 • 3 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Không có nội thất
 • 5.608,00 Foot Vuông (521,00 Mét Vuông)
Sunny Hoang 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Vinhomes Golden River 2 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Giá $568,539 (12.905.266.761 ₫)
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Không có nội thất
 • 1.323,96 Foot Vuông (123,00 Mét Vuông)
Sunny Hoang 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Vinhomes Golden River 2 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Giá $321,101 (7.288.671.599 ₫)
 • 2 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Không có nội thất
 • 785,77 Foot Vuông (73,00 Mét Vuông)
Sunny Hoang 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
The Peak 59 Ngô Tất Tố, P.21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Giá $1,693,000 (38.429.407.000 ₫)
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất cơ bản
 • 3.455,22 Foot Vuông (321,00 Mét Vuông)
Sunny Hoang 18th Floor, Continental Tower 81-85 Ham Nghi Street
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+84 8 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này