Savills | Parkvale Village, Parkvale Drive, Discovery Bay, New Territories | Bất động sản để bán
432 foot vuông(40,13 m²)
Giá HK$3,900,000(£357,474)

Parkvale VillageParkvale Drive, Discovery Bay, New Territories

  • Cơ quan duy nhất

Các Tính Năng Chính

  • 1 phòng tắm