Savills | Villa for sales in Hoi An ancient town, Thành Phố Đà Nẵng | Bất động sản để bán
Giá 22.000.000.000 ₫(£678,862)

Villa for sales in Hoi An ancient townThành Phố Đà Nẵng

  • Cơ quan duy nhất

Các Tính Năng Chính

  • 10 phòng ngủ
  • View thành phố
  • Ban công
  • Yard
  • Tủ âm tường
  • Study Room