Loading

66 bất động sản để bán tại Hà Nội

 • Lancater Hà Nội (3B - 117.07 sq m)

  Quận Ba Đình, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 9.488.000.000 ₫
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995

 • Lancater Hà Nội (3B - 129 sq m)

  Quận Ba Đình, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 10.066.000.000 ₫
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995

 • Lancater Hà Nội, (2B - 110.7 sq m)

  Quận Ba Đình, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 9.180.000.000 ₫
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995

 • Đưa bất động sản của quý vị ra thị trường với Savills

  Tìm hiểu xem tại sao Savills là lựa chọn đúng khi bán tài sản tiếp theo của bạn trong nước hay quốc tế.

 • Lancater Hà Nội (3B - 100.5 sq m)

  Quận Ba Đình, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 8.106.000.000 ₫
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995

 • Lancater Hà Nội (4B - 156.7 sq m)

  Quận Ba Đình, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 12.522.000.000 ₫
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995

 • Lancater Hà Nội (3B - 171.23 sq m)

  Quận Ba Đình, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 12.714.000.000 ₫
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995

 • Lancater Hà Nội (2B - 117.14 sq m)

  Quận Ba Đình, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 9.140.000.000 ₫
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995

 • Lancater Hà Nội, (4B - 168.5 sq m)

  Quận Ba Đình, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 14.353.000.000 ₫
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995

 • Lancater Hà Nội (4B - 173.6 sq m)

  Quận Ba Đình, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 14.134.000.000 ₫
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995

 • Lancater Hà Nội, (3B - 135.6 sq m)

  Quận Ba Đình, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 11.040.000.000 ₫
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995

 • Lancater Hà Nội (4B - 177.35 sq m)

  Quận Ba Đình, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 14.106.000.000 ₫
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995

 • Lancater Hà Nội (1B - 38.1 sq m)

  Quận Ba Đình, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 3.403.000.000 ₫
  • 1 phòng ngủ1 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995

 • Lancater Hà Nội (2B - 68.9 sq m)

  Quận Ba Đình, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 5.453.000.000 ₫
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995

 • Lancater Hà Nội (2B - 84.3 sq m)

  Quận Ba Đình, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 6.164.000.000 ₫
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995

 • Lancater Hà Nội (2B - 79.2 sq m)

  Quận Ba Đình, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 5.761.000.000 ₫
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995

 • Eastern Park, Park 2 (B5 - 266.4 sq m)

  Khu Đô thị mới Thạch Bàn, Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  2.867,51 foot vuông(266,40 m²)
  Giá 12.100.000.000 ₫
  • View công viênView công viên
  • Yoga RoomYoga Room
  • Phòng thể dụcPhòng thể dục
  • Sân quần vợtSân quần vợt
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

  (0)943095995(0)943095995