Savills | Bất động sản để bán ở Hà Tĩnh, Việt Nam
Đang tải

Chúng tôi không tìm thấy được kết quả nào trong khu vực tìm kiếm của quý vị nhưng có 11 kết quả gần đây

 • Sky Oasis_Ecopark_Greener than The Resort & More Fun than The Street

  Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

  764,24 foot vuông(71 m²)
  Giá $106,000(£84,598)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Thu Le Thi

  Hanoi

  (0)944506766(0)944506766

 • Sky Oasis_Ecopark Greener than The Resort

  Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

  430,56 foot vuông(40 m²)
  Giá $52,000(£41,501)
  • 1 phòng ngủ1 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Thu Le Thi

  Hanoi

  (0)944506766(0)944506766

 • Sky Oasis_Ecopark_Greener than The Resort

  Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

  1.140,97 foot vuông(106 m²)
  Giá $116,000(£92,578)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Thu Le Thi

  Hanoi

  (0)944506766(0)944506766

 • Đưa bất động sản của quý vị ra thị trường với Savills

  Tìm hiểu xem tại sao Savills là lựa chọn đúng khi bán tài sản tiếp theo của bạn trong nước hay quốc tế.

 • Sky Oasis_Ecopark_Greener than The Resort

  Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

  1.140,97 foot vuông(106 m²)
  Giá $115,000(£91,780)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Thu Le Thi

  Hanoi

  (0)944506766(0)944506766

 • Sky Oasis Apartment_Ecopark_Greener than The Resort

  Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

  1.140,97 foot vuông(106 m²)
  Giá $114,000(£90,982)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Thu Le Thi

  Hanoi

  (0)944506766(0)944506766

 • Sky Oasis Apartment_Ecopark _Greener than The Resort

  Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

  764,24 foot vuông(71 m²)
  Giá $105,000(£83,799)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Thu Le Thi

  Hanoi

  (0)944506766(0)944506766

 • Sky Oasis_Ecopark

  Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

  1.140,97 foot vuông(106 m²)
  Giá $110,000(£87,790)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Thêm Nguyễn Đức

  Hanoi

  (0)936389238(0)936389238

 • Sky Oasis_Ecopark

  Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

  430,56 foot vuông(40 m²)
  Giá $50,000(£39,905)
  • 1 phòng ngủ1 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Thêm Nguyễn Đức

  Hanoi

  (0)936389238(0)936389238

 • Sky Oasis_Ecopark

  Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

  764,24 foot vuông(71 m²)
  Giá $102,000(£81,405)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Thu Le Thi

  Hanoi

  (0)944506766(0)944506766

 • Sky Oasis_Ecopark

  Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

  764,24 foot vuông(71 m²)
  Giá $100,000(£79,809)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Thêm Nguyễn Đức

  Hanoi

  (0)936389238(0)936389238

 • Sky Oasis_Ecopark

  Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên

  1.140,97 foot vuông(106 m²)
  Giá $111,000(£88,588)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Thu Le Thi

  Hanoi

  (0)944506766(0)944506766