Savills | Bất động sản để bán ở Quận Long Biên , Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Đang tải

64 bất động sản để bán tại Quận Long Biên

 • [CITY CENTER] Premier Berriver, Access easily to Hanoi Old Quarter

  Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá $126,126
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • Sauna RoomSauna Room
  Linh Nguyen Thuy

  Hanoi

 • [CITY CENTER] Premier Berriver, 10-minute away from Hanoi Old Quarter

  Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá $160,000
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • Sauna RoomSauna Room
  Linh Nguyen Thuy

  Hanoi

 • [CITY CENTER] Premier Berriver, 10-minute away from Hanoi Old Quarter

  Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá $160,000
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • Sauna RoomSauna Room
  Linh Nguyen Thuy

  Hanoi

 • Đưa bất động sản của quý vị ra thị trường với Savills

  Tìm hiểu xem tại sao Savills là lựa chọn đúng khi bán tài sản tiếp theo của bạn trong nước hay quốc tế.

 • [CITY CENTER] Premier Berriver, Access easily to Hanoi Old Quarter

  Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá $126,000
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • Sauna RoomSauna Room
  Linh Nguyen Thuy

  Hanoi

 • Premier Berriver, Access easily to Hanoi Old Quarter

  Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá $126,000
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • Sauna RoomSauna Room
  Linh Nguyen Thuy

  Hanoi

 • Premier Berriver, Ready to sign SPA

  Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá $160,000
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • Sauna RoomSauna Room
  Linh Nguyen Thuy

  Hanoi

 • Eastern Park, Park 1

  Khu Đô thị mới Thạch Bàn, Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  1.377,78 foot vuông(128 m²)
  Giá $360,000
  • Yoga RoomYoga Room
  • Phòng thể dụcPhòng thể dục
  • Sân quần vợtSân quần vợt
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  Duong Nguyen Thi Thuy

  Hanoi

 • Premier Berriver

  Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá $160,000
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • Sauna RoomSauna Room
  Linh Nguyen Thuy

  Hanoi

 • Premier Berriver

  Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá $126,000
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • Sauna RoomSauna Room
  Linh Nguyen Thuy

  Hanoi

 • Premier Berriver

  Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá $126,000
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • Sauna RoomSauna Room
  Linh Nguyen Thuy

  Hanoi

 • Premier Berriver

  Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá $126,000
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • Sauna RoomSauna Room
  Anh Nguyễn Thế

  Hanoi

 • Premier Berriver, 10-minute away from Hanoi Old Quater

  Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá $126,000
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • Sauna RoomSauna Room
  Linh Nguyen Thuy

  Hanoi

 • Arden Park

  Ha Noi Garden City, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  2.454,17 foot vuông(228 m²)
  Giá 12.000.000.000 ₫($517,609)
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 5 phòng tắm5 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View cảnh quan thiên nhiênView cảnh quan thiên nhiên
  Anh Nguyễn Thế

  Hanoi

 • Arden Park

  Ha Noi Garden City, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  2.432,64 foot vuông(226 m²)
  Giá $609,000
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 5 phòng tắm5 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View cảnh quan thiên nhiênView cảnh quan thiên nhiên
  Hà Phạm Thu

  Hanoi

 • Eastern Park, Park 1

  Khu Đô thị mới Thạch Bàn, Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  1.291,67 foot vuông(120 m²)
  Giá $430,000
  • Yoga RoomYoga Room
  • Phòng thể dụcPhòng thể dục
  • Sân quần vợtSân quần vợt
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  Duong Nguyen Thi Thuy

  Hanoi

 • Eastern Park, Park 1

  Khu Đô thị mới Thạch Bàn, Quận Long Biên, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  1.291,67 foot vuông(120 m²)
  Giá $429,000
  • Yoga RoomYoga Room
  • Phòng thể dụcPhòng thể dục
  • Sân quần vợtSân quần vợt
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  Linh Nguyen Thuy

  Hanoi