Savills | Bất động sản để bán ở Quận Đống Đa , Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Đang tải

Chúng tôi không tìm thấy được kết quả nào trong khu vực tìm kiếm của quý vị nhưng có 96 kết quả gần đây

 • Little Piece Of Paradise @ Lancaster Luminaire, Dong Da District

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá ₩116,703,300(£77,258)
  • 1 phòng ngủ1 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897

 • Great Investment Opportunity – Look No Further @ Lancaster Luminaire

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá €1,646,000(£187,784)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897

 • Prime Position & Unlimited Potential

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá ₩248,628,682(£164,592)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897

 • Đưa bất động sản của quý vị ra thị trường với Savills

  Tìm hiểu xem tại sao Savills là lựa chọn đúng khi bán tài sản tiếp theo của bạn trong nước hay quốc tế.

 • Purchase A Lifestyle – Not Just An Apartment!

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá €1,468,523(£167,536)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897

 • Potential Investment Opportunity in a Great Location!

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá €691,320(£78,869)
  • 1 phòng ngủ1 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897

 • Attention Investors!

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá $300,007(£171,859)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897

 • Affordable Apartment In The Heart Of Hanoi

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá $142,173(£81,444)
  • 1 phòng ngủ1 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897

 • Easy Living, Convenient Location

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá $106,664(£85,127)
  • 1 phòng ngủ1 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897

 • Light and Bright @ Lancaster Luminaire

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá ¥26,733,529(£198,657)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897

 • Brand New Dream Home @ Lancaster Luminaire

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 218.222 €(£198,151)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897

 • Move In & Enjoy! Lancaster Luminaire, Apartment Building

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 2.480.000.000 ₫(£85,374)
  • 1 phòng ngủ1 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897

 • Sensational Hassle Free Living @ Lancaster Luminaire, Apartment Building

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá ¥23,190,274(£172,327)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897

 • Cozy Studio at Brand New Luxury Project @ Lancaster Luminaire, Dong Da District

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá ¥11,216,027(£83,346)
  • 1 phòng ngủ1 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897

 • DualKey 2BR Unit with River View @ Lancaster Luminaire, Apartment Building

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá 5.164.000.000 ₫(£177,770)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897

 • Riverside Studio @Lancaster Luminaire, Dong Da Dist, Hanoi, Vietnam

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá HK$824,517(£84,895)
  • 1 phòng ngủ1 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897

 • Just Beautiful, Quality Home.. Your Whole Family Can Enjoy!

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  Giá $258,841(£206,578)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Nguyễn Việt

  Hanoi

  (+84)976368897(+84)976368897