Savills | Bất động sản để bán ở Quận Tân Bình , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Loading

274 bất động sản để bán tại Quận Tân Bình

 • 2BR at Empire City - Strategic location in the new financial center of HCMC - Proudly developed by Keppel Land - Resales with foreigner quota

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  994,59 foot vuông(92,40 m²)
  Giá $699,000(16.205.274.189 ₫)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135

 • Empire City dual-key (2BR + Studio) - Prime location in the new CBD of HCMC - Resales with foreigner quota

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.342,26 foot vuông(124,70 m²)
  Giá $777,390(18.022.629.616 ₫)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  • View nội khuView nội khu
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135

 • Luxurious 4BR with panoramic view of Saigon river - Strategic location in new Centre Business District of HCMC

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.793,27 foot vuông(166,60 m²)
  Giá $1,608,000(37.279.085.688 ₫)
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135

 • Đưa bất động sản của quý vị ra thị trường với Savills

  Tìm hiểu xem tại sao Savills là lựa chọn đúng khi bán tài sản tiếp theo của bạn trong nước hay quốc tế.

 • Luxurious 4BR with panoramic view of Saigon river - Strategic location in new Centre Business District of HCMC

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.793,27 foot vuông(166,60 m²)
  Giá $1,605,000(37.209.535.155 ₫)
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135

 • [RESALES] - 2BR with foreigner quota at Empire City - new financial center of HCMC

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  994,59 foot vuông(92,40 m²)
  Giá $698,950(16.204.115.013 ₫)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135

 • Stunning 4BR with spacious view of Saigon river - Strategic location in Thu Thiem new urban - Proudly developed by Keppel Land

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.793,27 foot vuông(166,60 m²)
  Giá 36.895.890.724 ₫
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135

 • Stunning 4BR with spacious view of Saigon river - Strategic location in Thu Thiem new urban - Proudly developed by Keppel Land

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.793,27 foot vuông(166,60 m²)
  Giá 36.895.890.724 ₫
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135

 • [RESALES] - Empire City dual-key (2BR + Studio) - Prime location in the new CBD of HCMC

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.342,26 foot vuông(124,70 m²)
  Giá 17.880.000.000 ₫
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  • View nội khuView nội khu
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135

 • [RESALES] - 2BR with foreigner quota at Empire City Thu Thiem - the most strategic location in new CBD of HCMC

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  999,97 foot vuông(92,90 m²)
  Giá 17.780.000.000 ₫
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135

 • Stunning 4BR with spacious view of Saigon river - Strategic location in Thu Thiem new urban - Proudly developed by Keppel Land

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.793,27 foot vuông(166,60 m²)
  Giá 36.895.890.724 ₫
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135

 • Stunning 4BR with spacious view of Saigon river - Strategic location in Thu Thiem new urban - Proudly developed by Keppel Land

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.793,27 foot vuông(166,60 m²)
  Giá 36.890.955.724 ₫
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135

 • [RESALES] - 2BR with foreigner quota at Empire City - new financial center of HCMC

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  994,59 foot vuông(92,40 m²)
  Giá 16.030.890.000 ₫
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135

 • [RESALES] - Empire City dual-key (2BR + Studio) - Prime location in the new CBD of HCMC

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.342,26 foot vuông(124,70 m²)
  Giá 17.880.000.000 ₫
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  • View nội khuView nội khu
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135

 • Stunning 4BR with spacious view of Saigon river - Strategic location in Thu Thiem new urban - Proudly developed by Keppel Land

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.793,27 foot vuông(166,60 m²)
  Giá 36.890.955.724 ₫
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135

 • Stunning 4BR with spacious view of Saigon river - Strategic location in Thu Thiem new urban - Proudly developed by Keppel Land

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.793,27 foot vuông(166,60 m²)
  Giá 36.890.955.724 ₫
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135

 • [RESALES] - Empire City dual-key (2BR + Studio) - Prime location in the new CBD of HCMC

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.342,26 foot vuông(124,70 m²)
  Giá 17.880.000.000 ₫
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 Nhà kho1 Nhà kho
  • View nội khuView nội khu
  Duyen La Kim My

  Local Sales

  (+84)911130135(+84)911130135