Savills | Bất động sản để bán ở Quận Tân Bình , Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chúng tôi không tìm thấy được kết quả nào trong khu vực tìm kiếm của quý vị nhưng có 44 kết quả gần đây

 • Sống sang tắc biệt tại biệt thự trên không giữa lòng thành phố, Serenity Sky Villa

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  Giá $2,003,000(£1,423,422)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  • Tủ âm tườngTủ âm tường
  Nguyen Anh Tien

  Local Sales

  +84 903329190+84 903329190

 • Sky Villa ngay tại trung tâm thành phố, Biệt thự trên không

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  Giá $1,475,000(£1,048,201)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  • Tủ âm tườngTủ âm tường
  Nguyen Anh Tien

  Local Sales

  +84 903329190+84 903329190

 • Impeccable & Luxury Design 3BR Duplex In The Fastest Growing District - Serenity Sky Villas

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  Giá $1,996,300(£1,418,661)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  • Tủ âm tườngTủ âm tường
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 938524343+84 938524343

 • Đưa bất động sản của quý vị ra thị trường với Savills

  Tìm hiểu xem tại sao Savills là lựa chọn đúng khi bán tài sản tiếp theo của bạn trong nước hay quốc tế.

 • Serenity Sky Villas - The One and Only Dual Keys 3BR In HCMC's CBD With High Standard On The Market

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  Giá $1,418,000(£1,007,695)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  • Tủ âm tườngTủ âm tường
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 938524343+84 938524343

 • Nestled In The Heart of District 3, A Spectacular 625m2 Penthouse By Sonkim Land

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  Giá $4,339,130(£3,083,581)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  • Tủ âm tườngTủ âm tường
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 938524343+84 938524343

 • Peacefully 3 Bedroom Serenity Sky Villas Located In A Popular Location of Ho Chi Minh City

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  2.206,60 foot vuông(205 m²)
  Giá 37.473.436.000 ₫(£1,156,331)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • 1 Helper Room(s)1 Helper Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  Lý Bích Ngân

  Local Sales

  +84 944288399+84 944288399

 • Gorgeous 3 Bedroom Dual Key Apartment in Prime Location of HCMC - Serenity Sky Villas

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  2.206,60 foot vuông(205 m²)
  Giá 33.602.627.000 ₫(£1,036,888)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • 1 Helper Room(s)1 Helper Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  Lý Bích Ngân

  Local Sales

  +84 944288399+84 944288399

 • A Perfect Inner City 3 Bedroom Duplex Condo @ Serenity Sky Villas District 3

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  2.206,60 foot vuông(205 m²)
  Giá 38.565.684.000 ₫(£1,190,035)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • 1 Helper Room(s)1 Helper Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  Lý Bích Ngân

  Local Sales

  +84 944288399+84 944288399

 • Lavishly Living the High Standard Life at Serenity Sky Villas - 3BR Duplex With Foreign Quota

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  Giá $1,996,390(£1,418,725)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  • Tủ âm tườngTủ âm tường
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 938524343+84 938524343

 • Imagine Coming Home to This Rare Dual Keys Design 3BR In Hochiminh City's CBD

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  Giá $1,479,000(£1,051,044)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  • Tủ âm tườngTủ âm tường
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 938524343+84 938524343

 • Luxury 625m2 Penthouse In HCMC's CBD - Serenity Sky Villas Developed By Sonkim Land

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  Giá $4,339,000(£3,083,489)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • 1 Helper Room(s)1 Helper Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 938524343+84 938524343

 • Spectacular 3BR Duplex at The At Serenity Sky Villas - Sonkim Land - District 3 - Last Phase Launching

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  Giá $1,996,000(£1,418,447)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  • Tủ âm tườngTủ âm tường
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 938524343+84 938524343

 • Unique Concept Dual Keys Design 3BR At Serenity Sky Villas - Only Product For Luxury Segment

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  Giá $1,468,300(£1,043,440)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  • Tủ âm tườngTủ âm tường
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 938524343+84 938524343

 • The Only Chance To Own Penthouse In The City Heart - Serenity Sky Villas By Sonkim Land

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  Giá $4,339,130(£3,083,581)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • 1 Helper Room(s)1 Helper Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 938524343+84 938524343

 • SERENITY SKY VILLA

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  Giá $1,993,000(£1,416,315)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  • Tủ âm tườngTủ âm tường
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 938524343+84 938524343

 • Shimmering 3BR With Dual Keys At Serenity Sky Villas - A Heartbeat From Business and Entertainment Circles

  259 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  Giá $1,397,900(£993,411)
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Nhà câu lạc bộNhà câu lạc bộ
  • Sân chơi trẻ emSân chơi trẻ em
  • Tủ âm tườngTủ âm tường
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 938524343+84 938524343