Savills | Bất động sản để bán ở Thành phố Nha Trang , Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Đang tải

Chúng tôi không tìm thấy được kết quả nào trong khu vực tìm kiếm của quý vị nhưng có 171 kết quả gần đây

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá $635,000(£506,787)
  • View biểnView biển
  • View thành phốView thành phố
  • View mởView mở
  • View nội khuView nội khu
  Truong Tran Xuan

  Local Sales

  (0)394466600(0)394466600

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá $410,000(£327,217)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Bãi đỗ ôtô1 Bãi đỗ ôtô
  Truong Tran Xuan

  Local Sales

  (0)394466600(0)394466600

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá $600,000(£478,854)
  • View biểnView biển
  • View thành phốView thành phố
  • View mởView mở
  • View nội khuView nội khu
  Truong Tran Xuan

  Local Sales

  (0)394466600(0)394466600

 • Đưa bất động sản của quý vị ra thị trường với Savills

  Tìm hiểu xem tại sao Savills là lựa chọn đúng khi bán tài sản tiếp theo của bạn trong nước hay quốc tế.

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá $450,000(£359,141)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Bãi đỗ ôtô1 Bãi đỗ ôtô
  Thu Le Thi

  Hanoi

  (0)944506766(0)944506766

  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá $410,000(£327,217)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Bãi đỗ ôtô1 Bãi đỗ ôtô
  Truong Tran Xuan

  Local Sales

  (0)394466600(0)394466600

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá 9.660.000.000 ₫(£332,545)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Bãi đỗ ôtô1 Bãi đỗ ôtô
  Thu Le Thi

  Hanoi

  (0)944506766(0)944506766

  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá $600,000(£478,854)
  • View biểnView biển
  • View thành phốView thành phố
  • View mởView mở
  • View nội khuView nội khu
  Truong Tran Xuan

  Local Sales

  (0)394466600(0)394466600

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá $410,000(£327,217)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Bãi đỗ ôtô1 Bãi đỗ ôtô
  Truong Tran Xuan

  Local Sales

  (0)394466600(0)394466600

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá $410,000(£327,217)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Bãi đỗ ôtô1 Bãi đỗ ôtô
  Thêm Nguyễn Đức

  Hanoi

  (0)936389238(0)936389238

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá $600,000(£478,854)
  • View biểnView biển
  • View thành phốView thành phố
  • View mởView mở
  • View nội khuView nội khu
  Thêm Nguyễn Đức

  Hanoi

  (0)936389238(0)936389238

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá 550.000 ₫(£19)
  • View biểnView biển
  • View thành phốView thành phố
  • View mởView mở
  • View nội khuView nội khu
  Thu Le Thi

  Hanoi

  (0)944506766(0)944506766

  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá $430,000(£343,179)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Bãi đỗ ôtô1 Bãi đỗ ôtô
  Truong Tran Xuan

  Local Sales

  (0)394466600(0)394466600

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá $430,000(£343,179)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Bãi đỗ ôtô1 Bãi đỗ ôtô
  Truong Tran Xuan

  Local Sales

  (0)394466600(0)394466600

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá $635,000(£506,787)
  • View biểnView biển
  • View thành phốView thành phố
  • View mởView mở
  • View nội khuView nội khu
  Truong Tran Xuan

  Local Sales

  (0)394466600(0)394466600

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá $430,000(£343,179)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Bãi đỗ ôtô1 Bãi đỗ ôtô
  Truong Tran Xuan

  Local Sales

  (0)394466600(0)394466600

 • Thera Premium

  Lô C1 đường Độc Lập, Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Tỉnh Phú Yên

  Giá $635,000(£506,787)
  • View biểnView biển
  • View thành phốView thành phố
  • View mởView mở
  • View nội khuView nội khu
  Truong Tran Xuan

  Local Sales

  (0)394466600(0)394466600