Savills | căn hộ để bán ở Hồ Chí Minh, Việt Nam
Loading

44 căn hộ để bán tại Hồ Chí Minh

 • Cuộc Sống Đẳng Cấp, Vị Trí Đắc Địa - Căn Hộ 2PN CENTENNIAL

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  948,84 foot vuông(88,15 m²)
  Giá $750,000(17.387.633.250 ₫)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Trang Do Viet Quynh

  Local Sales

 • Centennial

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  822,58 foot vuông(76,42 m²)
  Giá 18.000.000.000 ₫
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Tai Pham Van

  Local Sales

  931481345931481345

 • Centennial

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  822,58 foot vuông(76,42 m²)
  Giá 13.500.000.000 ₫
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Ngân Lý Bích

  Local Sales

  (0)944288399(0)944288399

 • Đưa bất động sản của quý vị ra thị trường với Savills

  Tìm hiểu xem tại sao Savills là lựa chọn đúng khi bán tài sản tiếp theo của bạn trong nước hay quốc tế.

 • Centennial

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.972,38 foot vuông(183,24 m²)
  Giá 30.000.000.000 ₫
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Ngân Lý Bích

  Local Sales

  (0)944288399(0)944288399

 • Centennial

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  822,58 foot vuông(76,42 m²)
  Giá 17.600.000.000 ₫
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Ngân Lý Bích

  Local Sales

  (0)944288399(0)944288399

 • Centennial

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  599,98 foot vuông(55,74 m²)
  Giá 10.000.000.000 ₫
  • 1 phòng ngủ1 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Ngân Lý Bích

  Local Sales

  (0)944288399(0)944288399

 • Centennial

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.591,44 foot vuông(147,85 m²)
  Giá 45.000.000.000 ₫
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Ngân Lý Bích

  Local Sales

  (0)944288399(0)944288399

 • Centennial

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  948,84 foot vuông(88,15 m²)
  Giá 16.000.000.000 ₫
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Ngân Lý Bích

  Local Sales

  (0)944288399(0)944288399

 • Centennial

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  948,84 foot vuông(88,15 m²)
  Giá 15.500.000.000 ₫
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Ngân Lý Bích

  Local Sales

  (0)944288399(0)944288399

 • Centennial

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.707,48 foot vuông(158,63 m²)
  Giá 30.000.000.000 ₫
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Ngân Lý Bích

  Local Sales

  (0)944288399(0)944288399

 • Centennial

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  561,77 foot vuông(52,19 m²)
  Giá 10.000.000.000 ₫
  • 1 phòng ngủ1 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Ngân Lý Bích

  Local Sales

  (0)944288399(0)944288399

 • Centennial

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  599,98 foot vuông(55,74 m²)
  Giá 10.000.000.000 ₫
  • 1 phòng ngủ1 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Ngân Lý Bích

  Local Sales

  (0)944288399(0)944288399

 • Centennial

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.707,48 foot vuông(158,63 m²)
  Giá 30.000.000.000 ₫
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Ngân Lý Bích

  Local Sales

  (0)944288399(0)944288399

 • Centennial

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  1.972,38 foot vuông(183,24 m²)
  Giá 35.000.000.000 ₫
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Ngân Lý Bích

  Local Sales

  (0)944288399(0)944288399

 • Centennial

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  822,58 foot vuông(76,42 m²)
  Giá 17.500.000.000 ₫
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Ngân Lý Bích

  Local Sales

  (0)944288399(0)944288399

 • Centennial

  Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  948,84 foot vuông(88,15 m²)
  Giá 10.000.000.000 ₫
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View thành phốView thành phố
  Ngân Lý Bích

  Local Sales

  (0)944288399(0)944288399