Loading

Chúng tôi không tìm thấy được kết quả nào trong khu vực tìm kiếm của quý vị nhưng có 12 kết quả gần đây

 • Stanley Green

  Stanley Village Road, Stanley, Hong Kong Island

  2.200 foot vuông(204,39 m²)
  Giá HK$20,769($2,646)
  Hàng tuần
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • Sân thượngSân thượng
  • Bãi đỗ ôtôBãi đỗ ôtô
  Residential Services

  Hong Kong - Residential Services Team

  +852 2842 4411+852 2842 4411

 • The Mount Austin

  Mount Austin Road, The Peak, Hong Kong Island

  1.847 foot vuông(171,59 m²)
  Giá HK$20,538($2,617)
  Hàng tuần
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • Sân thượngSân thượng
  • sân thượngsân thượng
  Residential Services

  Hong Kong - Residential Services Team

  +852 2842 4411+852 2842 4411

 • Bamboo Grove

  Kennedy Road, Eastern Mid-Levels, Hong Kong Island

  2.473 foot vuông(229,75 m²)
  Giá HK$30,000($3,822)
  Hàng tuần
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • Ban côngBan công
  Residential Services

  Hong Kong - Residential Services Team

  +852 2842 4411+852 2842 4411

 • Đưa bất động sản của quý vị ra thị trường với Savills

  Tìm hiểu xem tại sao Savills là lựa chọn đúng khi bán tài sản tiếp theo của bạn trong nước hay quốc tế.

 • Hong Kong Gold Coast

  Castle Peak Road, Tuen Mun, New Territories

  1.372 foot vuông(127,46 m²)
  Giá HK$7,754($988)
  Hàng tuần
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • Sân thượngSân thượng
  • Khu vực dành cho người giúp việcKhu vực dành cho người giúp việc
  Residential Services

  Hong Kong - Residential Services Team

  +852 2842 4411+852 2842 4411

 • Craigmount

  Stubbs Road, Eastern Mid-Levels, Hong Kong Island

  3.200 foot vuông(297,29 m²)
  Giá HK$41,538($5,292)
  Hàng tuần
  • 5 phòng ngủ5 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • sân thượngsân thượng
  • Bãi đỗ ôtôBãi đỗ ôtô
  Connie Yuen

  Hong Kong - Residential Services Team

  +852 9520 0662+852 9520 0662

 • Century Tower

  Tregunter Path, Central Mid-Levels, Hong Kong Island

  5.130 foot vuông(476,59 m²)
  Giá HK$39,231($4,998)
  Hàng tuần
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • Hướng cảngHướng cảng
  • Ban côngBan công
  Residential Services

  Hong Kong - Residential Services Team

  +852 2842 4411+852 2842 4411

 • 38 Kennedy Road

  Kennedy Road, Central Mid-Levels, Hong Kong Island

  1.500 foot vuông(139,35 m²)
  Giá HK$14,538($1,852)
  Hàng tuần
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • Sân thượngSân thượng
  • Ban côngBan công
  Sherry Liu

  Hong Kong - Residential Services Team

  +852 6130 4743+852 6130 4743

 • Kingsfield Tower

  Pok Fu Lam Road, Pokfulam, Hong Kong Island

  545 foot vuông(50,63 m²)
  Giá HK$7,615($970)
  Hàng tuần
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • Sân thượngSân thượng
  • sân thượngsân thượng
  Lawrence Cheung

  Hong Kong - Residential Services Team

  +852 9284 6655+852 9284 6655

 • Pacific View

  Tai Tam Road, Tai Tam, Hong Kong Island

  3.393 foot vuông(315,22 m²)
  Giá HK$31,846($4,057)
  Hàng tuần
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • Sân thượngSân thượng
  • Bãi đỗ ôtôBãi đỗ ôtô
  Residential Services

  Hong Kong - Residential Services Team

  +852 2842 4411+852 2842 4411

 • Mountain Lodge

  Mount Kellett Road, The Peak, Hong Kong Island

  2.650 foot vuông(246,19 m²)
  Giá HK$25,385($3,234)
  Hàng tuần
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • Hướng biểnHướng biển
  • Hướng núiHướng núi
  Residential Services

  Hong Kong - Residential Services Team

  +852 2842 4411+852 2842 4411

 • 127 Repulse Bay Road

  Repulse Bay Road, Repulse Bay, Hong Kong Island

  3.008 foot vuông(279,45 m²)
  Giá HK$36,462($4,645)
  Hàng tuần
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • Bãi đỗ ôtôBãi đỗ ôtô
  • Khu vực dành cho người giúp việcKhu vực dành cho người giúp việc
  Residential Services

  Hong Kong - Residential Services Team

  +852 2842 4411+852 2842 4411

 • The Palazzo

  Lok King Street, Fo Tan, New Territories

  2.178 foot vuông(202,34 m²)
  Giá HK$22,615($2,881)
  Hàng tuần
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • Sân thượngSân thượng
  • Ban côngBan công
  Residential Services

  Hong Kong - Residential Services Team

  +852 2842 4411+852 2842 4411