Savills | Bất động sản để bán ở Quảng Nam, Việt Nam
Loading

441 bất động sản để bán tại Quảng Nam

 • X2 Hội An Resort & Residence, Villa B

  Xã Điện Dương, Khu dân cư mới Điện Nam, Phường Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  3.950,36 foot vuông(367 m²)
  Giá 16.000.000.000 ₫($690,146)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Lien Ho Phan Kim

  Đà Nẵng

 • X2 Hội An Resort & Residence, Biệt thự loại B

  Xã Điện Dương, Khu dân cư mới Điện Nam, Phường Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  3.950,36 foot vuông(367 m²)
  Giá 16.091.959.450 ₫($694,112)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

 • X2 Hội An Resort & Residence, Biệt thự C

  Xã Điện Dương, phường Điện Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  2.572,58 foot vuông(239 m²)
  Giá 11.492.203.895 ₫($495,706)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View nội khuView nội khu
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

 • X2 Hội An Resort & Residence, Biệt thự C

  Xã Điện Dương, phường Điện Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  2.572,58 foot vuông(239 m²)
  Giá 11.507.843.482 ₫($496,381)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View nội khuView nội khu
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

 • X2 Hội An Resort & Residence, Villa B

  Xã Điện Dương, Khu dân cư mới Điện Nam, Phường Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  3.950,36 foot vuông(367 m²)
  Giá 16.684.069.143 ₫($719,652)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Phòng Kinh Doanh

  Đà Nẵng

  943095995943095995

 • X2 Hội An Resort & Residence - Biệt thự A

  Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  6.006,26 foot vuông(558 m²)
  Giá 20.353.913.956 ₫($877,948)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

 • X2 Hội An Resort & Residence - Biệt thự AA

  Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  8.072,94 foot vuông(750 m²)
  Giá 24.288.525.510 ₫($1,047,664)
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 5 phòng tắm5 phòng tắm
  • 2 phòng khách2 phòng khách
  • View sôngView sông
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

 • X2 Hội An Resort & Residence, Villa A

  Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  6.006,26 foot vuông(558 m²)
  Giá 9.000.000.000 ₫($388,207)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Anh Le Phuong

  Hanoi

 • X2 Hội An Resort & Residence, Biệt thự C

  Xã Điện Dương, phường Điện Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  2.572,58 foot vuông(239 m²)
  Giá 10.905.516.000 ₫($470,400)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 2 phòng khách2 phòng khách
  • Khu vực iện íchKhu vực iện ích
  Phòng Kinh Doanh

  Miền Bắc & Miền Trung Việt Nam

Các loại bất động sản