The Marq - Last chance to purchase an open view 3-bedroom, 29B, Nguyen Dinh Chieu street, district 1 | Property for sale | Savills
1,087.16 sq ft(101 sq m)
Asking price 19.650.000.000 ₫(£672,435)

The Marq - Last chance to purchase an open view 3-bedroom29B, Nguyen Dinh Chieu street, district 1


  Key features

  • 1 Living Room(s)
  • Badminton Court
  • Club house
  • Spa
  • Children's playground
  • Yard
  • Balcony
  • Study Room
  • Helper's Quarters
  • Lift
  • Aerobic Room
  • Banquet
  • Coffee Shop
  • Yoga Room
  • Restaurant
  • Swimming Pool
  • BBQ
  • Meeting Room
  • Theatre
  • 24×7 Security
  • Library
  • Garden
  • Concierge Services

  About this property

  • [Vietnamese below]

   The Marq apartment in District 1 is a super luxury apartment project located right in the golden land in the center of District 1, one of the places with high terrain and the most beautiful feng shui in Saigon, adjacent to the iconic works. of the city, embassies and Grade A office buildings.

   1. Project name: The Marq
   2. Location: 29B Nguyen Dinh Chieu, Da Kao ward, District 1, HCMC
   3. Developer: HongKong Land
   4. Architect:
   + Architectural design: P&T Consultants
   + Landscape design: Ecoplan Asia
   + Electromechanical design: Aurecon
   + Interior design: PTangStudio
   + Structural consultant: Arup Group
   5. Management unit: HongKong Land
   6. Type of investment: High-end Apartment, Penthouse
   7. Site area: 5,146.4 m2
   8. Building density: 45%
   9. Project scale:
   + 515 apartments
   + 2 contiguous apartment blocks 26 floors high
   +3 basements and 1 mezzanine basement
   10. Product structure: Apartment (1BR, 2BR, 3BR, 4BR), Penthouse
   11. Area of ​​apartments (P.E.L is private elevator lobby):
   + 1BR: 45 – 79 m2
   + 2BR: 72 – 85 m2
   + 3BR without P.E.L: 109 – 110 m2
   + 3BR without P.E.L: 121 – 129 m2
   + 4BR without P.E.L: 144 - 146 m2
   + Penthouse with P.E.L: 234 – 250 m2
   12. Construction date: July/2020
   13. Handover date: February/2022
   14. Legal: Fully
   15. Form of ownership: Long-term Vietnamese; Foreigners are 50 years according to current law.

   ---------------------------------------------------------------------------
   Căn hộ The Marq Quận 1 là một một dự án căn hộ hạng siêu sang tọa lạc ngay tại khu đất vàng trung tâm Quận 1, một trong những nơi có địa thế cao và phong thủy đẹp nhất Sài Gòn kế cận các công trình biểu tượng của thành phố, đại sứ quán và các tòa văn phòng hạng A.

   1. Tên thương mại: The Marq
   2. Vị trí: 29B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
   3. Chủ đầu tư: HongKong Land
   4. Thiết kế:
   + Thiết kế kiến trúc: P&T Consultants
   + Thiết kế cảnh quan: Ecoplan Asia
   + Thiết kế cơ điện: Aurecon
   + Thiết kế nội thất: PTangStudio
   +Tư vấn kết cấu: Arup Group
   5. Đơn vị quản lý: HongKong Land
   6. Loại hình đầu tư: Căn hộ – Penhouse cao cấp siêu sang
   7. Tổng diện tích: 5,146.4 m2
   8. Mật độ xây dựng: 45%
   9. Quy mô dự án:
   + 515 căn hộ
   + 2 khối căn hộ liền nhau cao 26 tầng
   +3 tầng hầm và 1 tầng hầm lửng
   10. Cấu trúc sản phẩm: Penthouse, căn hộ siêu sang (1PN, 2PN, 3PN, 4PN)
   11. Diện tích các căn hộ:
   + 1PN: 45 – 79 m2
   + 2PN: 72 – 85 m2
   + 3PN không có sảnh thang máy riêng: 109 – 110 m2
   + 3PN không có sảnh thang máy riêng: 121 – 129 m2
   + 4PN không có sảnh thang máy riêng: 144 – 146 m2
   + Penthouse có sảnh thang máy riêng: 234 – 250 m2
   12. Khởi công xây dựng: T7/2020
   13. Bàn giao vào: T2/2022
   14. Pháp lý: Đầy đủ
   15. HÌnh thức sở hữu: Người Việt Nam lâu dài; Người Nước Ngoài là 50 năm theo pháp luật hiện hành