บ้าน รอขายใน Los Angeles, California, ประเทศสหรัฐอเมริกา | Savills

4 อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การขาย ใน Los Angeles

 • Los Angeles, CA 90069

  394.84 ตร.ม.
  ราคาเสนอ $6,495,000
  • ห้องนอน: 5ห้องนอน: 5
  Mary Hellmund

  - The Agency, Beverly Hills

  +1 (424) 230-7806+1 (424) 230-7806

  James Harris

  - The Agency, Beverly Hills

  +1 (424) 400-5915+1 (424) 400-5915

 • Los Angeles, CA 90046

  451.69 ตร.ม.
  ราคาเสนอ $5,500,000
  • ห้องนอน: 7ห้องนอน: 7
  Angel Kou

  - The Agency, Beverly Hills

  +1 (424) 221-5042+1 (424) 221-5042

  Blair Chang

  - The Agency, Beverly Hills

  +1 (424) 230-3703+1 (424) 230-3703

 • Los Angeles, CA 90069

  236.44 ตร.ม.
  ราคาเสนอ $2,830,000
  • ห้องนอน: 4ห้องนอน: 4
  Justin Mandile

  - The Agency, Beverly Hills

  +1 (424) 230-7807+1 (424) 230-7807

 • Beverly Hills, CA 90210

  883.32 ตร.ม.
  ราคาเสนอ $22,900,000
  • ห้องนอน: 5ห้องนอน: 5
  James Harris

  - The Agency, Beverly Hills

  +1 (424) 400-5915+1 (424) 400-5915

  David Parnes

  - The Agency, Beverly Hills

  +1 (424) 400-5916+1 (424) 400-5916