Flats for sale in Vietnam | Savills

3775 Flats for sale in Vietnam

 • LUMIÈRE RIVERSIDE

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  52 sq m
  Asking price 4.766.439.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Club houseClub house
  • Children's playgroundChildren's playground
  • LiftLift
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • LUMIÈRE RIVERSIDE

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  75 sq m
  Asking price 7.979.333.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Children's playgroundChildren's playground
  • LiftLift
  • GymnasiumGymnasium
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • LUMIÈRE RIVERSIDE

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  96 sq m
  Asking price 11.485.600.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Children's playgroundChildren's playground
  • LiftLift
  • GymnasiumGymnasium
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • SUNWAH PEARL

  90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  110 sq m
  Asking price 11.450.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Nguyen Anh Tien

  Residential Sales

  +84 903329190+84 903329190

 • LUMIÈRE RIVERSIDE

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  93 sq m
  Asking price 10.084.874.041 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Nguyễn Hồng Dung

  Residential Sales

  +84 834868789+84 834868789

 • CELESTA RISE NHA BE/PHASE 1

  Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  43 sq m
  Asking price 3.598.787.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Children's playgroundChildren's playground
  • LiftLift
  • GymnasiumGymnasium
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • CELESTA RISE NHA BE/PHASE 1

  Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  79 sq m
  Asking price 5.939.800.160 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Children's playgroundChildren's playground
  • LiftLift
  • GymnasiumGymnasium
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • CELESTA RISE NHA BE/PHASE 1

  Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  95 sq m
  Asking price 6.280.879.570 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Children's playgroundChildren's playground
  • LiftLift
  • GymnasiumGymnasium
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • Masteri Centre Point

  Long Bình, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam

  68 sq m
  Asking price 5.942.535.400 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Children's playgroundChildren's playground
  • LiftLift
  • GymnasiumGymnasium
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • Masteri Centre Point

  Long Bình, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam

  68 sq m
  Asking price 3.907.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Children's playgroundChildren's playground
  • LiftLift
  • GymnasiumGymnasium
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • SUNWAH PEARL

  90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  126 sq m
  Asking price 14.200.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Phạm Thị Thanh Hương

  Residential Sales

  +84 931335627+84 931335627

 • THE METROPOLE THU THIEM/THE OPERA RESIDENCE

  Thu Thiem, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

  137 sq m
  Asking price 34.322.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Club houseClub house
  • SpaSpa
  • Children's playgroundChildren's playground
  Nguyen Anh Tien

  Residential Sales

  +84 903329190+84 903329190

 • The River Thu Thiem The River Thủ Thiêm

  Thu Thiem, District 2

  64 sq m
  Asking price 11.600.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Thị Tường Vy

  HCMC

  +84 985354500+84 985354500

 • The River Thu Thiem The River Thủ Thiêm

  Thu Thiem, District 2

  203 sq m
  Asking price 28.376.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Thị Tường Vy

  HCMC

  +84 985354500+84 985354500

 • LUMIÈRE RIVERSIDE

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  76 sq m
  Asking price 7.100.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Thị Tường Vy

  HCMC

  +84 985354500+84 985354500

 • LUMIÈRE RIVERSIDE

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  76 sq m
  Asking price 6.650.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Thị Tường Vy

  HCMC

  +84 985354500+84 985354500