Flats for sale in Vietnam | Savills

3705 Flats for sale in Vietnam

 • CELESTA RISE NHA BE/PHASE 1

  Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  79 sq m
  Asking price 5.939.800.160 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Club houseClub house
  • Children's playgroundChildren's playground
  • BalconyBalcony
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • THE MARQ DISTRICT 1

  29B, Nguyen Dinh Chieu street, district 1

  110 sq m
  Asking price 16.882.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Thị Tường Vy

  HCMC

  +84 985354500+84 985354500

 • CELESTA RISE NHA BE/PHASE 1

  Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  43 sq m
  Asking price 3.557.864.800 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Children's playgroundChildren's playground
  • GymnasiumGymnasium
  • Fitness CenterFitness Center
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • LUMIÈRE RIVERSIDE

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  74 sq m
  Asking price 6.960.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Thị Tường Vy

  HCMC

  +84 985354500+84 985354500

 • LUMIÈRE RIVERSIDE

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  73 sq m
  Asking price 6.670.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Thị Tường Vy

  HCMC

  +84 985354500+84 985354500

 • Masteri Centre Point

  Long Bình, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam

  67 sq m
  Asking price 3.935.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Club houseClub house
  • Children's playgroundChildren's playground
  • LiftLift
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • Masteri Centre Point

  Long Bình, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam

  67 sq m
  Asking price 4.405.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Club houseClub house
  • Children's playgroundChildren's playground
  • LiftLift
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • LUMIÈRE RIVERSIDE

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  67 sq m
  Asking price 6.621.388.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • LUMIÈRE RIVERSIDE

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  67 sq m
  Asking price 7.003.424.587 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • LUMIÈRE RIVERSIDE

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  69 sq m
  Asking price 7.278.438.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • LUMIÈRE RIVERSIDE

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  69 sq m
  Asking price 7.265.490.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • LUMIÈRE RIVERSIDE

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  69 sq m
  Asking price 7.234.399.500 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • LUMIÈRE RIVERSIDE

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  69 sq m
  Asking price 7.193.249.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • LUMIÈRE RIVERSIDE

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  69 sq m
  Asking price 7.156.260.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • THE ALBANY THAO DIEN

  2 Lê Thước, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  221 sq m
  Asking price 29.698.240.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • 1 Helper Room(s)1 Helper Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • THE ALBANY THAO DIEN

  2 Lê Thước, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  200 sq m
  Asking price 25.948.480.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • 1 Helper Room(s)1 Helper Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839