Flats for sale in Vietnam | Savills

3705 Flats for sale in Vietnam

 • The River Thu Thiem The River Thủ Thiêm

  Thu Thiem, District 2

  57 sq m
  Asking price 8.992.285.500 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • The River Thu Thiem The River Thủ Thiêm

  Thu Thiem, District 2

  84 sq m
  Asking price 12.045.412.500 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • The River Thu Thiem The River Thủ Thiêm

  Thu Thiem, District 2

  126 sq m
  Asking price 15.648.218.300 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • The River Thu Thiem The River Thủ Thiêm

  Thu Thiem, District 2

  126 sq m
  Asking price 16.562.703.300 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • The River Thu Thiem The River Thủ Thiêm

  Thu Thiem, District 2

  126 sq m
  Asking price 17.026.021.100 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • The River Thu Thiem The River Thủ Thiêm

  Thu Thiem, District 2

  84 sq m
  Asking price 12.962.039.200 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • The River Thu Thiem The River Thủ Thiêm

  Thu Thiem, District 2

  84 sq m
  Asking price 13.039.811.400 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Trần Khánh Linh

  HCMC

  +84 967277839+84 967277839

 • The River Thu Thiem The River Thủ Thiêm

  Thu Thiem, District 2

  255 sq m
  Asking price 59.000.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • YardYard
  • BalconyBalcony
  • LiftLift
  Huynh Thi Diem My

  Residential Sales

  +84 937881050+84 937881050

 • The River Thu Thiem The River Thủ Thiêm

  Thu Thiem, District 2

  64 sq m
  Asking price 10.500.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • Children's playgroundChildren's playground
  • BalconyBalcony
  • LiftLift
  Huynh Thi Diem My

  Residential Sales

  +84 937881050+84 937881050

 • LUMIÈRE riverside LUMIÈRE riverside

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  95 sq m
  Asking price 9.500.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • BalconyBalcony
  • LiftLift
  • GymnasiumGymnasium
  Huynh Thi Diem My

  Residential Sales

  +84 937881050+84 937881050

 • LUMIÈRE riverside LUMIÈRE riverside

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  225 sq m
  Asking price 46.900.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • BalconyBalcony
  • LiftLift
  • GymnasiumGymnasium
  Huynh Thi Diem My

  Residential Sales

  +84 937881050+84 937881050

 • THE ALBANY THAO DIEN

  2 Lê Thước, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  235 sq m
  Asking price 42.140.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • BalconyBalcony
  • LiftLift
  • GymnasiumGymnasium
  Huynh Thi Diem My

  Residential Sales

  +84 937881050+84 937881050

 • THE ALBANY THAO DIEN

  2 Lê Thước, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  217 sq m
  Asking price 35.510.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  • BalconyBalcony
  • LiftLift
  • GymnasiumGymnasium
  Huynh Thi Diem My

  Residential Sales

  +84 937881050+84 937881050

 • THE MARQ DISTRICT 1

  29B, Nguyen Dinh Chieu street, district 1

  121 sq m
  Asking price 28.194.800.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Lý Bích Ngân

  Residential Sales

  +84 944288399+84 944288399

 • LUMIÈRE riverside LUMIÈRE riverside

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  76 sq m
  Asking price 7.120.561.102 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Lý Bích Ngân

  Residential Sales

  +84 944288399+84 944288399

 • LUMIÈRE riverside LUMIÈRE riverside

  628 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

  73 sq m
  Asking price 7.138.000.000 ₫
  • 1 Living Room(s)1 Living Room(s)
  Đặng Vũ Minh Hoàng

  HCMC

  +84 934732357+84 934732357