Empire City Thu Thiem/LINDEN, Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Thủ Thiêm, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 760000, Vietnam | Property to rent | Savills
64 sq m
Asking price $1,400(33.411.000 ₫)
Monthly

Empire City Thu Thiem/LINDENMai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Thủ Thiêm, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 760000, Vietnam

  • Furnished

Key features

  • 1 Living Room(s)
  • Lift