Savills | THE METROPOLE THU THIEM/THE OPERA RESIDENCE, Thu Thiem, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam | Property for sale
Asking price 42.100.000.000 ₫

THE METROPOLE THU THIEM/THE OPERA RESIDENCEThu Thiem, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam


  Key features

  • 1 Living Room(s)
  • Spa
  • Fitness Center
  • Coffee Shop
  • Jacuzzi
  • Yoga Room
  • Restaurant
  • Swimming Pool
  • BBQ
  • Meeting Room
  • Function Room
  • 24×7 Security
  • Library
  • Garden
  • Concierge Services

  About this property

  • [Vietnamese below]

   The Metropole Thu Thiem apartment project in District 2 is a high-class apartment complex in the future administrative center of District 2. With outstanding class, with a scale of more than 8 hectares, it is worthy of a place to live - first. The most perfect apartment in Thu Thiem urban area with a view of the Saigon River. The Metropole Thu Thiem is a famous commercial and financial district in Vietnam and the most prosperous in Asia. It is likened to Pudong in Shanghai, Raffles City in Singapore or Darling Barbour Sydney.

   1. Project name: The Metropole Thu Thiem
   2. Location: Thu Thiem New Urban Area, District 2, HCMC
   3. Developer: Sonkim Land & Hongkong Land
   4. Architect: DP Architects
   5. Management unit: To be updated
   6. Type of investment: Luxury Apartment, Shophouse, Penthouse, Duplex, Officetel, Retail Trade Center
   7. Site area: 75,965m2
   8. Building density: To be updated
   9. Project scale: 1-4 basements, 4-storey podiums, 12 to 36-storey towers, 1.300 units
   10. Product structure: Luxury apartment (1BR - 4BR), Duplex, Penthouse.
   11. Area of ​​apartments: The apartments from 2 to 4BR, area from 64m2 - 132m2; Duplex has an area from 220m2 - 280m2; Penthouse has an area from 360m2 - 560m2.
   12. Utilities: Parking Lot, Elevator, Commercial Center, Swimming Pool, Community Park, 24/7 Security, Children's Playground
   13. Construction date: Q1/2018
   14. Handed over in 2020
   15. Legal: Pink book
   16. Form of ownership: Long-term Vietnamese; Foreigners are 50 years according to current law.

   ---------------------------------------------------------------------------
   Dự án căn hộ The Metropole Thủ Thiêm Quận 2 là khu căn hộ cao cấp tại trung tâm hành chính tương lai quận 2. Với sự đẳng cấp vượt trội, với quy mô lên đến hơn 8 hecta, xứng tầm là nơi an cư – đầu tư hoàn hảo nhất khu đô thị Thủ Thiêm view sông Sài Gòn. The Metropole Thủ Thiêm là khu tài chính thương mại nổi tiếng tại Việt Nam và phồn thịnh bậc nhất châu Á. Nó được ví như khu Pudong ở Shanghai, Raffles City ở Singapore hay Darling Barbour Sydney.

   1. Tên thương mại: The Metropole Thủ Thiêm
   2. Vị trí: Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, TP.HCM
   3. Chủ đầu tư: Sơn Kim Land & Hongkong Land
   4. Thiết kế: DP Architects
   5. Đơn vị quản lý: Đang cập nhật
   6. Loại hình đầu tư: Căn hộ cao cấp, Shophouse, Penthouse, Duplex, Văn phòng Officetel, Trung tâm thương mại Retail
   7. Tổng diện tích: 75,965m2
   8. Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
   9. Quy mô dự án: 1-4 tầng hầm, khối đế cao 4 tầng, các toà tháp cao 12 đến 36 tầng, tổng cộng 1.300 căn hộ.
   10. Cấu trúc sản phẩm: Căn hộ cao cấp (1PN - 4PN), Duplex, Penthouse
   11. Diện tích các căn hộ: Các căn hộ từ 2 đến 4PN, diện tích từ 64m2 - 132m2; Duplex có diện tích từ 220m2 - 280m2; Penthouse có diện tích từ 360m2 - 560m2
   12. Tiện ích: Nội khu, ngoại khu đầy đủ hoàn thiện
   13. Khởi công xây dựng: Q1/2018
   14. Đã bàn giao vào: 2020
   15. Pháp lý: Sổ hồng
   16. HÌnh thức sở hữu: Người Việt Nam lâu dài; Người Nước Ngoài là 50 năm theo pháp luật hiện hành