Savills | The Shore Club, 987 South Sound Road | Ngôi nhà mới để bán
205,69 m²
Giá bán ước tính $1,325,000(30.514.750.000 ₫)

The Shore Club987 South Sound Road


    Các Tính Năng Chính

    • Phòng ngủ: 3
    • Phòng tiếp tân: 1