Savills | 509 Sunset Point, Britannia Estate, Seven Mile Beach, Cayman | Bất động sản để bán
1.388,90 m²
Giá $6,950,000(160.058.500.000 ₫)

509 Sunset PointBritannia Estate, Seven Mile Beach, Cayman


    Các Tính Năng Chính

    • Phòng ngủ: 6