Savills | Bất động sản cho thuê ở Downtown Core, District 2, Singapore
Đang tải

10 bất động sản để thuê tại Downtown Core

 • The Sail @ Marina Bay

  2 Marina Boulevard, 018987, District 01

  81,94 m²
  Giá $5,800
  Hàng tháng
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • Có nội thất đầy đủCó nội thất đầy đủ
  • Hồ bơiHồ bơi
  LING SHEK

  Residential Pte Ltd

  +65 96427112+65 96427112

 • The Sail @ Marina Bay

  2 Marina Boulevard, 018987, District 01

  82,03 m²
  Giá $4,800
  Hàng tháng
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • Có nội thất đầy đủCó nội thất đầy đủ
  • Hồ bơiHồ bơi
  WENDI

  Residential Pte Ltd

 • Altez

  16 Enggor Street, 079717, District 02

  154,03 m²
  Giá $9,000
  Hàng tháng
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • Có nội thất cơ bảnCó nội thất cơ bản
  • Hồ bơiHồ bơi
  EVELYN LEE

  Residential Pte Ltd

  +65 96186886+65 96186886

 • One Shenton

  1 Shenton Way, 068803, District 01

  53,98 m²
  Giá $3,300
  Hàng tháng
  • 1 phòng ngủ1 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • Có nội thất đầy đủCó nội thất đầy đủ
  • Hồ bơiHồ bơi
  JAY SONG

  Residential Pte Ltd

 • The Sail @ Marina Bay

  2 Marina Boulevard, 018987, District 01

  86,96 m²
  Giá $5,800
  Hàng tháng
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • Có nội thất đầy đủCó nội thất đầy đủ
  • Hồ bơiHồ bơi
  JAY SONG

  Residential Pte Ltd

 • International Plaza

  10 Anson Road, 079903, District 02

  26,01 m²
  Giá $1,850
  Hàng tháng
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • Có nội thất đầy đủCó nội thất đầy đủ
  Kensy Sutopo

  Residential Pte Ltd

  +65 92287070+65 92287070

 • Marina Bay Residences

  18 Marina Boulevard, 018980, District 01

  220,37 m²
  Giá $15,000
  Hàng tháng
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • Có nội thất cơ bảnCó nội thất cơ bản
  • Hồ bơiHồ bơi
  ROWENA CHAN

  Residential Pte Ltd

 • The Sail @ Marina Bay

  2 Marina Boulevard, 018987, District 01

  110 m²
  Giá $6,100
  Hàng tháng
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • Có nội thất cơ bảnCó nội thất cơ bản
  • Hồ bơiHồ bơi
  Jean Yuh Hsien

  Residential Pte Ltd

  +65 97610616+65 97610616

 • One Shenton

  1 Shenton Way, 068803, District 01

  98,01 m²
  Giá $5,200
  Hàng tháng
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 2 phòng tắm2 phòng tắm
  • Có nội thất đầy đủCó nội thất đầy đủ
  • Hồ bơiHồ bơi
  RONALD ANG

  Residential Pte Ltd

 • Robinson Suites

  50 Robinson Road, 068882, District 01

  56,02 m²
  Giá $3,800
  Hàng tháng
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 1 phòng tắm1 phòng tắm
  • Có nội thất đầy đủCó nội thất đầy đủ
  • Hồ bơiHồ bơi
  Anne Hicks

  Residential Pte Ltd

  +65 97303672+65 97303672