Savills | Bất động sản để bán ở Cayman Islands, Vương quốc Anh
Đang tải

16 bất động sản để bán tại Cayman Islands

 • 509 Sunset Point

  Britannia Estate, Seven Mile Beach, Cayman

  1.388,90 m²
  Giá $6,950,000
  • Phòng ngủ: 6Phòng ngủ: 6
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • 321 Conch Point Drive

  West Bay, Grand Cayman

  576 m²
  Giá bán ước tính $4,200,000
  • Phòng ngủ: 5Phòng ngủ: 5
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • Prospect Ridge, 340 Prospect Point

  Grand Cayman

  747,87 m²
  Giá bán ước tính $4,950,000
  • Phòng ngủ: 6Phòng ngủ: 6
  • Phòng tiếp tân: 3Phòng tiếp tân: 3
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • Beachfront Land

  Little Cayman

  0,18 héc ta(0,44 Dặm Anh)
  Giá bán ước tính $225,000
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • The Shore Club

  987 South Sound Road

  205,69 m²
  Giá bán ước tính $1,325,000
  • Phòng ngủ: 3Phòng ngủ: 3
  • Phòng tiếp tân: 1Phòng tiếp tân: 1
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • Shorecrest Villas

  Shorecrest Circle, The Shores, Grand Cayman

  329,06 m²
  Giá bán ước tính $1,682,926
  • Phòng ngủ: 4Phòng ngủ: 4
  • Phòng tiếp tân: 2Phòng tiếp tân: 2
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • The Highlands

  18 Anna Grace Court, Grand Cay

  341,88 m²
  Giá bán ước tính $1,707,317
  • Phòng ngủ: 3Phòng ngủ: 3
  • Phòng tiếp tân: 1Phòng tiếp tân: 1
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • Yacht Drive

  Grand Cayman, Cayman Islands

  464,52 m²
  Giá bán ước tính $3,400,000
  • Phòng ngủ: 5Phòng ngủ: 5
  • Phòng tiếp tân: 3Phòng tiếp tân: 3
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • The Shores, West Bay

  Grand Cayman, Cayman Islands

  501,68 m²
  Giá bán ước tính $3,049,780
  • Phòng ngủ: 4Phòng ngủ: 4
  • Phòng tiếp tân: 3Phòng tiếp tân: 3
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • Casa Luna, South Sound

  Grand Cayman, Cayman Islands

  Giá $3,250,000
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • Stone Island Villa 701

  Yacht Club Drive, Grand Cayman

  Giá bán ước tính $3,200,000
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • West Village 3 Bedroom Apartments

  Batabano Road, West Bay, Grand Cayman

  145,30 m²
  Giá bán ước tính $791,463
  • Phòng ngủ: 3Phòng ngủ: 3
  • Phòng tiếp tân: 2Phòng tiếp tân: 2
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • West Village Lofts

  Batabano Road, West Bay, Grand Cayman

  85,56 m²
  Giá bán ước tính $518,299
  • Phòng ngủ: 1Phòng ngủ: 1
  • Phòng tiếp tân: 1Phòng tiếp tân: 1
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • 60 Midway Close

  Lower Valley, Grand Cayman

  483,10 m²
  Giá bán ước tính $1,200,000
  • Phòng ngủ: 5Phòng ngủ: 5
  • Phòng tiếp tân: 2Phòng tiếp tân: 2
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • Mayfair, Britannia Estates

  447 Britannia Estates, Grand Cayman

  1.126,36 m²
  Giá bán ước tính $5,995,000
  • Phòng ngủ: 6Phòng ngủ: 6
  • Phòng tiếp tân: 4Phòng tiếp tân: 4
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • Villa Emerald, South Sound

  1138 South Sound Road

  882,58 m²
  Giá bán ước tính $7,500,000
  • Phòng ngủ: 6Phòng ngủ: 6
  • Phòng tiếp tân: 3Phòng tiếp tân: 3
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744