315 bất động sản để bán ở Hồ Chí Minh

Tien Tran Huynh Thuy Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Tien Tran Huynh Thuy Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Mới
Duyen La Kim My Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Mới
Serenity Sky Villas 259 Điện Biên, Phường 7, Quận 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Giá 25.000.000.000 ₫
 • 3 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm
 • 1 Phòng Tiếp Khách
 • 2.111,02 Foot Vuông (196,12 Mét Vuông)
Ly Nguyen Chau Khanh Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Mới
Sky Villa cuối cùng tại Gateway Thảo Điền - CK ngay 5% cho KH mua trong tháng này! 2 Đường Lê Thước, P. Thảo Điền, Quận 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Giá 19.072.766.160 ₫
 • 4 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm
 • 1 Phòng Tiếp Khách
 • 2.575,48 Foot Vuông (239,27 Mét Vuông)
Duyen La Kim My Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Mới
Duy Ho Dac Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Mới
Duyen La Kim My Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Tien Tran Huynh Thuy Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Mới
Gateway Thảo Điền, The Madison 2 Đường Lê Thước, P. Thảo Điền, Quận 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Giá $818,000 (18.584.142.000 ₫)
 • 4 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm
 • 1 Phòng Tiếp Khách
 • 2.575,48 Foot Vuông (239,27 Mét Vuông)
Duyen La Kim My Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Mới
Duyen La Kim My Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Mới
Serenity Sky Villas 259 Điện Biên, Phường 7, Quận 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Giá 17.500.000.000 ₫
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 1 Phòng Tiếp Khách
 • 1.680,25 Foot Vuông (156,10 Mét Vuông)
Ly Nguyen Chau Khanh Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Mới
Serenity Sky Villas 259 Điện Biên, Phường 7, Quận 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Giá 28.000.000.000 ₫
 • 3 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm
 • 1 Phòng Tiếp Khách
 • 1.605,01 Foot Vuông (149,11 Mét Vuông)
Ly Nguyen Chau Khanh Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Mới
Serenity Sky Villas-Chốn bình yên tại Q3 TPHCM 259 Điện Biên, Phường 7, Quận 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Giá 28.600.000.000 ₫
 • 3 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm
 • 1 Phòng Tiếp Khách
 • 1.605,01 Foot Vuông (149,11 Mét Vuông)
Hung Tran Hong Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Tien Tran Huynh Thuy Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Mới
Serenity Sky Villas 259 Điện Biên, Phường 7, Quận 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Giá 17.000.000.000 ₫
 • 2 Phòng ngủ
 • 2 Phòng tắm
 • 1 Phòng Tiếp Khách
 • 1.680,25 Foot Vuông (156,10 Mét Vuông)
Ngân Lý Bích Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Mới
Thu cả Sài Gòn vào trong tầm mắt từ căn penthouse cuối cùng tại Gateway Thảo Điền! 2 Đường Lê Thước, P. Thảo Điền, Quận 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Giá 39.291.681.489 ₫
 • 3 Phòng ngủ
 • 4 Phòng tắm
 • 1 Phòng Tiếp Khách
 • 3.636,05 Foot Vuông (337,80 Mét Vuông)
Duyen La Kim My Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này