35 bất động sản để bán ở Hồ Chí Minh

Diamond Island, BAHAMAS Đường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM, Quận 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Giá 8.953.771.802 ₫
 • 4 Phòng ngủ
 • 3 Phòng tắm
 • 1 Phòng Tiếp Khách
 • 1.797,57 Foot Vuông (167,00 Mét Vuông)
HCMC Residential Sales Lầu 18, Tòa nhà Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi Quận 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(28)38239205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Diamond Island - Bahamas Đường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Giá 16.118.440.051 ₫
 • 4 phòng ngủ
 • 3 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Không có nội thất
 • 3.326,05 Foot Vuông (309,00 Mét Vuông)
Phòng Kinh Doanh BĐS Nhà Ở Tầng 18, Continental Tower 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TPHCM, Việt Nam
+84 28 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Gateway Thao Dien 2 Đường Lê Thước, P. Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
8.488.029.555 ₫ Giá bán ước tính
 • 4 phòng ngủ
 • 3 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất cơ bản
 • 1.420,84 Foot Vuông (132,00 Mét Vuông)
Phòng Kinh Doanh BĐS Nhà Ở TP. HCM Tầng 18, Continental Tower 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TPHCM, Việt Nam
+84 28 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Gateway Thảo Điền 2 Đường Lê Thước, P. Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
5.490.247.845 ₫ Giá bán ước tính
 • 2 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất cơ bản
 • 914,93 Foot Vuông (85,00 Mét Vuông)
Phòng Kinh Doanh BĐS Nhà Ở TP. HCM Tầng 18, Continental Tower 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TPHCM, Việt Nam
+84 28 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Gateway Thảo Điền 2 Đường Lê Thước, P. Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
6.214.438.175 ₫ Giá bán ước tính
 • 2 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất cơ bản
 • 925,70 Foot Vuông (86,00 Mét Vuông)
Phòng Kinh Doanh BĐS Nhà Ở TP. HCM Tầng 18, Continental Tower 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TPHCM, Việt Nam
+84 28 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Gateway Thao Dien 2 Le Thuoc Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
19.072.766.160 ₫ Giá bán ước tính
 • 4 phòng ngủ
 • 4 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 2.378,83 Foot Vuông (221,00 Mét Vuông)
Phòng Kinh Doanh BĐS Nhà Ở TP. HCM Tầng 18, Continental Tower 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TPHCM, Việt Nam
+84 28 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Gateway Thảo Điền 2 Đường Lê Thước, P. Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
51.238.863.097 ₫ Giá bán ước tính
 • 4 phòng ngủ
 • 4 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Không có nội thất
 • 4.929,87 Foot Vuông (458,00 Mét Vuông)
Phòng Kinh Doanh BĐS Nhà Ở TP. HCM Tầng 18, Continental Tower 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TPHCM, Việt Nam
+84 28 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Gateway Thảo Điền 2 Đường Lê Thước, P. Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
39.291.681.489 ₫ Giá bán ước tính
 • 3 phòng ngủ
 • 3 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Không có nội thất
 • 3.638,20 Foot Vuông (338,00 Mét Vuông)
Phòng Kinh Doanh BĐS Nhà Ở TP. HCM Tầng 18, Continental Tower 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TPHCM, Việt Nam
+84 28 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Sunwah Pearl 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
5.480.074.422 ₫ Giá bán ước tính
 • 2 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Không có nội thất
 • 1.065,63 Foot Vuông (99,00 Mét Vuông)
Phòng Kinh Doanh BĐS Nhà Ở TP. HCM Tầng 18, Continental Tower 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TPHCM, Việt Nam
+84 28 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Sunwah Pearl 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
6.212.056.708 ₫ Giá bán ước tính
 • 2 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 1.044,10 Foot Vuông (97,00 Mét Vuông)
Phòng Kinh Doanh BĐS Nhà Ở TP. HCM Tầng 18, Continental Tower 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TPHCM, Việt Nam
+84 28 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Sunwah Pearl 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
10.750.254.663 ₫ Giá bán ước tính
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 1.377,78 Foot Vuông (128,00 Mét Vuông)
Bộ phận cho thuê căn hộ Tầng 18, Continental Tower 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TPHCM, Việt Nam
+84 28 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Richlane Residences 1056A, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
2.160.000.000 ₫ Giá bán ước tính
 • 1 phòng ngủ
 • 1 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 484,38 Foot Vuông (45,00 Mét Vuông)
Phòng Kinh Doanh BĐS Nhà Ở TP. HCM Tầng 18, Continental Tower 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TPHCM, Việt Nam
+84 28 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Richlane Residences 1056A, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
2.448.000.000 ₫ Giá bán ước tính
 • 1 phòng ngủ
 • 1 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 548,96 Foot Vuông (51,00 Mét Vuông)
Phòng Kinh Doanh BĐS Nhà Ở TP. HCM Tầng 18, Continental Tower 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TPHCM, Việt Nam
+84 28 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Richlane Residences 1056A, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
3.936.000.000 ₫ Giá bán ước tính
 • 2 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 882,64 Foot Vuông (82,00 Mét Vuông)
Phòng Kinh Doanh BĐS Nhà Ở TP. HCM Tầng 18, Continental Tower 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TPHCM, Việt Nam
+84 28 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Richlane Residences 1056A, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
4.656.000.000 ₫ Giá bán ước tính
 • 2 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 1.044,10 Foot Vuông (97,00 Mét Vuông)
Phòng Kinh Doanh BĐS Nhà Ở TP. HCM Tầng 18, Continental Tower 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TPHCM, Việt Nam
+84 28 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Richlane Residences 1056A, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
2.496.000.000 ₫ Giá bán ước tính
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 559,72 Foot Vuông (52,00 Mét Vuông)
Phòng Kinh Doanh BĐS Nhà Ở TP. HCM Tầng 18, Continental Tower 81-85 Hàm Nghi,
Quận 1, TPHCM, Việt Nam
+84 28 3823 9205
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này