Savills | Nhà mới để bán ở South Sound, Cayman Islands
Đang tải

1 nhà mới để bán tại South Sound

 • The Shore Club

  987 South Sound Road

  205,69 m²
  Giá bán ước tính $1,325,000
  • Phòng ngủ: 3Phòng ngủ: 3
  • Phòng tiếp tân: 1Phòng tiếp tân: 1
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744