Savills | Đầu Tư cho thuê ở Việt Nam
Loading

Chúng tôi không tìm thấy được kết quả nào trong khu vực tìm kiếm của quý vị nhưng có 5 kết quả gần đây

 • The Island Bowl, Victoria Avenue, St. Sampson

  GY2 4BB

  2.229,67 m²
  Giá đăng ký
  • 2.229,67 m²2.229,67 m²
  Terry Gardiner

  Guernsey

  +44 (0)1481 742286+44 (0)1481 742286

 • Bella Luce Hotel, La Fosse De Haut

  St. Martin, GY4 6EB

  0,09 đến 9.290.300 m²
  Giá đăng ký
  • 0,09 đến 9.290.300 m²0,09 đến 9.290.300 m²
  Terry Gardiner

  Guernsey

  +44 (0)1481 742286+44 (0)1481 742286

 • Brook House, Les Camps, St. Martin

  GY4 6AD

  424,10 m²
  Giá đăng ký
  • 424,10 m²424,10 m²
  Terry Gardiner

  Guernsey

  +44 (0)1481 742286+44 (0)1481 742286

 • Harbour House, South Esplanade

  GY1 1AP

  139,35 đến 675,40 m²
  Giá đăng ký
  • 139,35 đến 675,40 m²139,35 đến 675,40 m²
  Terry Gardiner

  Guernsey

  +44 (0)1481 742286+44 (0)1481 742286

 • 1 Cornet Street, St. Peter Port

  GY1 1BZ

  159,14 m²
  Giá đăng ký
  • 159,14 m²159,14 m²
  Terry Gardiner

  Guernsey

  +44 (0)1481 742286+44 (0)1481 742286