Whitemill, Carmarthen, Carmarthenshire, SA32 7HL | Fast egendom till salu | Savills
76 Tunnland(30,76 Ha)
Riktpris £999,000(13.756.910 kr)

WhitemillCarmarthen, Carmarthenshire, SA32 7HL

 • Freehold

Översatt från engelsk

Huvudegenskaper

 • Spännande möjlighet att förvärva en fantastisk rådjursfarm med företags-/teambuilding-/fritidsinkomstpotential.
 • Betesmark och skogsområden. Cirka 76 tunnland.
 • Upptar en idyllisk dalmiljö med utsikt över landskapet
 • Träbyggd välfärd/anläggningsstuga
 • Utmärkt stor verkstad/maskinlada. Ytterligare lador.
 • Planeringstillstånd för att driva lokal med lerduveskytte, fiskeaktiviteter och rådjurskötselkurser.
 • Två hjorthägn för nuvarande hjortuppfödning
 • Fem natursköna välfyllda dammar tillsammans med en bäck

Fantastiskt land på cirka 76 tunnland som ligger i en pittoresk dalgång med två rådjurshägn, fem dammar och planeringstillstånd för att hålla företags lerduveskytte och fiskeevenemang.

Om denna fastighet

 • • Spännande och sällsynt möjlighet att förvärva fantastisk mark med ett magiskt landskap på cirka 76 tunnland (stms – föremål för uppmätta undersökningar)
  • Upptar en idyllisk dalmiljö med utsikt över landskapet
  • Träbyggd välfärds-/anläggningsstuga med kök, kontor/rastplats, bagagerum och toaletter (stuga får inte användas för bostäder)
  • Utmärkt stor verkstad/maskinlada med betonggolv, el, ljus, vatten, separata förråd/kontor, första våningen och rulldörr
  • Ytterligare allmännyttiga lador/uthus med öppen front
  • Planeringstillstånd att driva en företagsevenemangslokal med lerduveskytte med befintliga skjutplatser (i enlighet med olika villkor)
  • Planeringstillstånd att bedriva företagsfiske (i enlighet med olika villkor)
  • Bygglov att hålla kurser i rådjurskötsel
  • Två hjorthägn för nuvarande rådjursuppfödning (cirka 50 kronhjortar och 50 sikahjortar)
  • Fem natursköna välfyllda dammar tillsammans med en bäck som rinner genom marken
  • Bra nätverk av spår för att komma åt marken
  • Anlagda marker runt dammar
  • Produktiv betesmark, skogsområden
  • Idylliskt läge på landsbygden och ändå nära lokala städer

  Allmänna anmärkningar och bestämmelser

  Planeringstillstånd och villkor finns tillgängliga på begäran.

  Försäljningsmetod
  Erbjuds till försäljning genom privat avtal som helhet.

  Befattning & innehav
  Upplåtelsen av fastigheten är fri egendom med vakant besittning vid färdigställande.

  Tjänster
  Elnät. Privat borrhålsvatten och privat avlopp. Inbrottslarm, CCTV.

  Jordbruksmiljöprogram
  Gården är inte i några planer.

  Sport-, mineral- och timmerrättigheter
  I den mån de ägs av säljarna, ingår rättigheter till sport, mineraler och timmer (träd ej huggna timmer) i försäljningen. Alla sådana rättigheter tros ägas av säljarna.

  Ingående värdering
  Om tillämpligt, utöver inköpspriset kommer köparen/köparna att ta över och betala för alla växande grödor, odlingar och lager och förråd (t.ex. foder, hö, halm, bränslen, oljor etc) vid värdering. Betalning ska göras vid färdigställande till den siffra som bedöms av säljarens värde baserat på CAAV-priser eller entreprenörers priser i tillämpliga fall och fakturerade kostnader för lager, lager, utsäde, gödningsmedel och sprejmedel.

  Anställda/TUPE-föreskrifter
  Det finns inga anställda.

  Mervärdesskatt (moms)
  Det finns ingen moms på försäljningen av marken.

  Boskap, maskiner, inventarier och tillbehör
  Såvida det inte specifikt beskrivs i dessa uppgifter, är all boskap, maskiner, tillbehör och innehåll exkluderade från försäljningen även om vissa kan vara tillgängliga genom separat förhandling. Ytterligare information finns tillgänglig från säljarens ombud.

  Väglöv, servitut och ledningsrätter
  Fastigheten säljs med förbehåll för och till förmån för alla rättigheter, inklusive ledningsrätter, vare sig de är offentliga eller privata, ljus-, stöd-, avlopps-, vatten- och elförsörjning och alla andra rättigheter och skyldigheter, servitut och föreslagna vägblad för master, pyloner , stag, kablar, avlopp och vatten-, gas- och andra rör, oavsett om det hänvisas till i försäljningsvillkoren eller inte. Vänligen kontrollera med motorvägsavdelningen på det lokala landstinget för den exakta platsen för allmänna gångvägar/ridbanor.

  Det finns en gångväg som korsar gården.

  Planer, områden och scheman
  Planer, områden och scheman är endast avsedda för identifiering och referensändamål. Köparen/köparna skall anses ha försäkrat sig om beskrivningen av fastigheten. Eventuella fel eller felaktigheter ska inte annullera en försäljning eller berättiga någon part till ersättning för denna.

  Hälsa
  Med tanke på de potentiella riskerna med en fungerande gård bör tittarna vara försiktiga och vara försiktiga med avseende på sin personliga säkerhet när de tittar på fastigheten, särskilt runt boskap, jordbruksmaskiner, byggnader, mark, floder och dammar.

  Visning
  Enbart efter överenskommelse med Savills.