Savills | Villa Emerald, South Sound, 1138 South Sound Road | Bất động sản để bán
882,58 m²
Giá bán ước tính $7,500,000(172.725.000.000 ₫)

Villa Emerald, South Sound1138 South Sound Road


    Các Tính Năng Chính

    • Phòng ngủ: 6
    • Phòng tiếp tân: 3