Loading

452 biệt thự để bán tại Việt Nam

 • X2 Hội An Resort & Residence, Villa AA

  Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  8.255,92 foot vuông(767 m²)
  Giá 1.170.277 ₫($50)
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 5 phòng tắm5 phòng tắm
  • 2 phòng khách2 phòng khách
  • View sôngView sông
  Chinh Le Duc

  Đà Nẵng

  (0)966692388(0)966692388

 • X2 Hội An Resort & Residence, Biệt thự C

  Xã Điện Dương, phường Điện Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  2.572,58 foot vuông(239 m²)
  Giá $494,535
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View nội khuView nội khu
  Chinh Le Duc

  Đà Nẵng

  (0)966692388(0)966692388

 • X2 Hội An Resort & Residence, Biệt thự C

  Xã Điện Dương, phường Điện Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  2.572,58 foot vuông(239 m²)
  Giá $491,682
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View nội khuView nội khu
  Chinh Le Duc

  Đà Nẵng

  (0)966692388(0)966692388

 • Đưa bất động sản của quý vị ra thị trường với Savills

  Tìm hiểu xem tại sao Savills là lựa chọn đúng khi bán tài sản tiếp theo của bạn trong nước hay quốc tế.

 • X2 Hội An Resort & Residence, Villa AA

  Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  8.255,92 foot vuông(767 m²)
  Giá 909.993 ₫($39)
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 5 phòng tắm5 phòng tắm
  • 2 phòng khách2 phòng khách
  • View sôngView sông
  Thien Pham Hung

  Đà Nẵng

  (0)906427387(0)906427387

 • X2 Hội An Resort & Residence, Biệt thự C

  Xã Điện Dương, phường Điện Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  2.572,58 foot vuông(239 m²)
  Giá $524,214
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 2 phòng khách2 phòng khách
  • Khu vực iện íchKhu vực iện ích
  Chinh Le Duc

  Đà Nẵng

  (0)966692388(0)966692388

 • X2 Hội An Resort & Residence, Villa A

  Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  6.006,26 foot vuông(558 m²)
  Giá 735.779 ₫($31)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Thien Pham Hung

  Đà Nẵng

  (0)906427387(0)906427387

 • X2 Hội An Resort & Residence, Villa AA

  Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  8.072,94 foot vuông(750 m²)
  Giá 886.061 ₫($38)
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 5 phòng tắm5 phòng tắm
  • 2 phòng khách2 phòng khách
  • View sôngView sông
  Thien Pham Hung

  Đà Nẵng

  (0)906427387(0)906427387

 • X2 Hội An Resort & Residence, Biệt thự C

  Xã Điện Dương, phường Điện Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  2.572,58 foot vuông(239 m²)
  Giá $490,348
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View nội khuView nội khu
  Chinh Le Duc

  Đà Nẵng

  (0)966692388(0)966692388

 • X2 Hội An Resort & Residence, Villa B

  Xã Điện Dương, Khu dân cư mới Điện Nam, Phường Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  3.950,36 foot vuông(367 m²)
  Giá 587.044 ₫($25)
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Thien Pham Hung

  Đà Nẵng

  (0)906427387(0)906427387

 • X2 Hội An Resort & Residence, Biệt thự C

  Xã Điện Dương, phường Điện Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  2.572,58 foot vuông(239 m²)
  Giá 415.618 ₫($18)
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View nội khuView nội khu
  Thien Pham Hung

  Đà Nẵng

  (0)906427387(0)906427387

 • X2 Hội An Resort & Residence, Villa A

  Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  6.006,26 foot vuông(558 m²)
  Giá $742,525
  • 3 phòng ngủ3 phòng ngủ
  • 4 phòng tắm4 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View sôngView sông
  Thien Pham Hung

  Đà Nẵng

  (0)906427387(0)906427387

 • X2 Hội An Resort & Residence, Biệt thự C

  Xã Điện Dương, phường Điện Nam, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  2.572,58 foot vuông(239 m²)
  Giá $488,964
  • 2 phòng ngủ2 phòng ngủ
  • 3 phòng tắm3 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • View nội khuView nội khu
  Chinh Le Duc

  Đà Nẵng

  (0)966692388(0)966692388

 • X2 Hội An Resort & Residence, Villa AA

  Xã Điện Dương, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

  8.255,92 foot vuông(767 m²)
  Giá 1.164.328 ₫($50)
  • 4 phòng ngủ4 phòng ngủ
  • 5 phòng tắm5 phòng tắm
  • 2 phòng khách2 phòng khách
  • View sôngView sông
  Chinh Le Duc

  Đà Nẵng

  (0)966692388(0)966692388

 • HOLM, Biệt thự

  Đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  6.455,12 foot vuông(599,70 m²)
  Giá $6,250,000
  • 5 phòng ngủ5 phòng ngủ
  • 5 phòng tắm5 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Bãi đỗ ôtô1 Bãi đỗ ôtô
  Truong Tran Xuan

  Local Sales

 • HOLM, Biệt thự

  Đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  6.455,12 foot vuông(599,70 m²)
  Giá $6,250,000
  • 5 phòng ngủ5 phòng ngủ
  • 5 phòng tắm5 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Bãi đỗ ôtô1 Bãi đỗ ôtô
  Truong Tran Xuan

  Local Sales

 • HOLM, Biệt thự

  Đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  6.455,12 foot vuông(599,70 m²)
  Giá $6,250,000
  • 5 phòng ngủ5 phòng ngủ
  • 5 phòng tắm5 phòng tắm
  • 1 phòng khách1 phòng khách
  • 1 Bãi đỗ ôtô1 Bãi đỗ ôtô
  Truong Tran Xuan

  Local Sales