Savills | Mayfair, Britannia Estates, 447 Britannia Estates, Grand Cayman | Bất động sản để bán
1.126,36 m²
Giá bán ước tính $5,995,000(138.064.850.000 ₫)

Mayfair, Britannia Estates447 Britannia Estates, Grand Cayman


    Các Tính Năng Chính

    • Phòng ngủ: 6
    • Phòng tiếp tân: 4