52 bất động sản để bán ở Hà Nội

Đại Lý Chính
Hanoi Aqua Central, căn hộ 3 phòng ngủ 44 Yên Phụ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
6.977.883.750 ₫ Giá bán ước tính
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 1.270,14 Foot Vuông (118,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Đại Lý Chính
Hanoi Aqua Central, căn hộ 3 phòng ngủ 44 Yên Phụ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
8.212.155.000 ₫ Giá bán ước tính
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 1.291,67 Foot Vuông (120,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Đại Lý Chính
Hanoi Aqua Central, căn hộ 3 phòng ngủ 44 Yên Phụ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
8.284.200.000 ₫ Giá bán ước tính
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 1.259,38 Foot Vuông (117,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Đại Lý Chính
Hanoi Aqua Central, căn hộ 4 phòng ngủ 44 Yên Phụ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
10.408.860.000 ₫ Giá bán ước tính
 • 4 phòng ngủ
 • 3 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 1.517,71 Foot Vuông (141,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Đại Lý Chính
Hanoi Aqua Central, căn hộ 3 phòng ngủ 44 Yên Phụ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
8.510.050.500 ₫ Giá bán ước tính
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 1.302,43 Foot Vuông (121,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Đại Lý Chính
Hanoi Aqua Central, căn hộ 4 phòng ngủ 44 Yên Phụ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
11.389.950.000 ₫ Giá bán ước tính
 • 4 phòng ngủ
 • 3 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 1.582,30 Foot Vuông (147,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Tiến Lộc Quốc Lộ 1A, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Giá 784.000.000 ₫
 • 2 phòng ngủ
 • 1 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Không có nội thất
 • 753,47 Foot Vuông (70,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Berriver Long Bien 390 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Giá 2.565.600.000 ₫
 • 3 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Không có nội thất
 • 1.151,74 Foot Vuông (107,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Hoang Thanh Tower 114 Đường Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Giá 10.332.000.000 ₫
 • 2 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 1.323,96 Foot Vuông (123,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Hoang Thanh Tower 114 Đường Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Giá 10.648.000.000 ₫
 • 3 phòng ngủ
 • 3 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 1.302,43 Foot Vuông (121,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Watermark 395 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Giá 17.760.000.000 ₫
 • 4 phòng ngủ
 • 3 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 2.583,34 Foot Vuông (240,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Watermark 395 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Giá 22.682.643.200 ₫
 • 4 phòng ngủ
 • 4 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 3.089,24 Foot Vuông (287,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Watermark 395 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Giá 3.695.000.000 ₫
 • 2 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 796,53 Foot Vuông (74,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Hoang Thanh Tower 114 Đường Mai Hắc Đế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Giá 12.369.000.000 ₫
 • 3 phòng ngủ
 • 3 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 1.431,60 Foot Vuông (133,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Watermark 395 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Giá 2.736.517.200 ₫
 • 2 phòng ngủ
 • 2 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 548,96 Foot Vuông (51,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này
Watermark 395 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Giá 9.846.891.200 ₫
 • 3 phòng ngủ
 • 3 phòng tắm
 • 1 phòng khách
 • Có nội thất đầy đủ
 • 1.625,35 Foot Vuông (151,00 Mét Vuông)
Dương Đức Hiển ng 6, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
+84 24 3946 1300
Xem tất cả các bất động sản của văn phòng này