Savills | Bất động sản để bán ở South Sound, Cayman Islands

6 bất động sản để bán tại South Sound

 • Mayfair, Britannia Estates

  447 Britannia Estates, Grand Cayman

  1.126,36 m²
  Giá bán ước tính $6,875,000
  • Phòng ngủ: 6Phòng ngủ: 6
  • Phòng tiếp tân: 4Phòng tiếp tân: 4
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • 509 Sunset Point

  Britannia Estate, Seven Mile Beach, Cayman

  1.388,90 m²
  Giá $6,950,000
  • Phòng ngủ: 6Phòng ngủ: 6
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • Prospect Ridge, 340 Prospect Point

  Grand Cayman

  747,87 m²
  Giá bán ước tính $4,950,000
  • Phòng ngủ: 6Phòng ngủ: 6
  • Phòng tiếp tân: 3Phòng tiếp tân: 3
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • The Shore Club

  987 South Sound Road

  205,69 m²
  Giá bán ước tính $1,325,000
  • Phòng ngủ: 3Phòng ngủ: 3
  • Phòng tiếp tân: 1Phòng tiếp tân: 1
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • Casa Luna, South Sound

  Grand Cayman, Cayman Islands

  Giá $3,250,000
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744

 • Villa Emerald, South Sound

  1138 South Sound Road

  882,58 m²
  Giá bán ước tính $7,500,000
  • Phòng ngủ: 6Phòng ngủ: 6
  • Phòng tiếp tân: 3Phòng tiếp tân: 3
  Tom Vickery

  Global Residential

  +44 (0) 207 016 3744+44 (0) 207 016 3744